Necmettin Erkan'ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mesajı

Anadolu Selçuklu Devleti ve Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda son derece önemli bir rol oynayan Ahilik müessesesi, toplumumuzun sosyo-ekonomik ve kültürel hayatını şekillendiren kurumların başında yer alır. Ahiler, Moğol istilası sırasında Anadolu’ yu savunmuş, toplumun her kesimine her konuda etki etmiş ve onu geliştirmiştir.

Teşkilat, bir kadın kolu olan Bacıyan-ı Rum Teşkilatı’nın kurulmasına önayak olarak,  kadının toplumdaki önemine ve etkisine işaret etmiştir. Ahiler ve Anadolu Kadınları omuz omuza yürümüş, vatanlarını birlikte savunmuş ve bir medeniyetin doğuşuna birlikte şahit olmuştur.

Anadolu Kadınlar Birliği adıyla anabileceğimiz Bacıyân-ı Rum 13. yüzyılda, Anadolu’da Ahilerin kadınlar kolu olarak, Türkmen kadınları tarafından kurulmuştur. Çok yönlü faaliyet alanlarına sahip olan bu teşkilat, aynı zamanda dünyada kurulan ilk kadın örgütlenmesi olarak da anılır. Kurucusu Ahilik Teşkilatının kurucusu Ahi Evran-ı Veli Hazretleri’nin eşi Fatıma Bacı’dır.

Bacıyan-ı Rum teşkilatı, iktisadi, askeri, sosyal açıdan birçok faaliyette bulunarak güçlü, fedakâr, çalışkan Anadolu kadınının simgesi olmuştur. Teşkilatın kadın üyeleri üretimleri ile ekonomiye katkı sağlamış, bulundukları bölgelerdeki kadınlara öğrettikleri sanat ile onları iktisadi hayata dâhil etmiş, toplumsal bilincin uyanması noktasında güçlü etkileri olmuştur.

Türkiye ekonomisinde kadın esnaf ve sanatkâr sayıları her geçen gün artmaktadır. 2017 yılı içerisinde tüm esnaf ve sanatkârlar içindeki kadın esnaf ve sanatkar oranı yüzde 15,7 olarak gerçekleşmiş olup illere göre dağılımına bakıldığında kadın esnaf ve sanatkârların en fazla bulunduğu iller sırasıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’dir.
Kaynak : Esnaf ve Sanatkarlar Bilgi Sistemi

Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğü olarak kadının toplumsal ve ekonomik alanda yerinin öneminin farkında olarak çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.  8 Mart Kadınlar Günü hasebiyle ekonominin yükünü omuzlayan Kadın Esnaf ve Sanatkârların özelinde kadın çalışanlarımızın ve tüm kadınların kadınlar gününü kutlarız.


  2016 Yılında “Terzilik” mesleğini yapan Emine COŞKUNER Yılın Ahisi seçilmiştir.  

        
  2014 Yılında “Demircilik” mesleğini yapan Gülizar CAMCI 
Yılın Ahisi seçilmiştir.       


          
  2017 Yılında “Bayan Kuaförlüğü” mesleğini yapan Miray ÇAKMAK 
Yılın Kalfası seçilmiştir.