Marmarabirlik TURQUALITY/ Marka Destek Programına Dahil Edildi.

Marmarabirlik TURQUALITY®/Marka Destek Programına Dâhil Edildi
Marmara Bölgesinde Bursa, Balıkesir, Tekirdağ illerinde bulunan 8 kooperatifi ve yaklaşık 30 bin üretici ortağı ile dünyanın en büyük sofralık zeytin üreticisi olarak faaliyet gösteren Marmarabirlik, Bakanlığımızın vermiş olduğu Marka Destek Programına dâhil olma başarısını gösteren ilk kooperatif olmuştur.
2006/4 sayılı “ Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ”de 2017 yılında yapılan değişiklik ile ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan kooperatif ve birliklere de desteklerden yararlanma imkânı getirilmesinin akabinde Marmarabirlik, resmi başvurusunu gerçekleştirmiştir. Kurumsal yönetim, pazarlama, marka ve bilgi teknolojileri gibi kriterlerin incelenmesinin ardından Birlik, Marka Destek Programı kapsamına alınmıştır.
Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu içinde yer almanın yanında, marka gücünü artırmak üzere yurtdışında yapacağı çalışmaların Marka Destek programı ile daha kapsamlı ve etkili olacağı değerlendirilmektedir. Marmarabirlik’in bir kooperatif olarak ilk kez destek programına dâhil edilmesi kooperatifçilik sektörü açısından da oldukça önemli bir gelişme olma özelliği taşımaktadır.
TURQUALITY®/Marka Destek Programı
Devlet destekli ilk ve tek markalaşma programı, TURQUALITY®/Marka Destek Programı ile markalaşma potansiyeli olan ürünleri üreten kuruluşların, üretimden pazarlamaya kadarki süreçlerinde yönetsel bilgi birikimi, kurumsallaşma ve gelişimlerinin sağlanarak uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla global bir oyuncu olabilmeleri ve söz konusu markalar aracılığıyla olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda, Marka Destek Programı kapsamında ilgili kuruluşların markalarına ilişkin patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım, marka tescili/yenilemesi/koruması, tanıtım ve fuar harcamaları, showroom kira/kurulum/dekorasyon, pazara giriş belgeleri, sertifikasyon, ruhsatlandırma, danışmanlık, istihdam, pazar araştırması çalışması ve raporları gibi konulardaki harcamaları belli oranda desteklenmektedir.