ESNAF VE SANATKARLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İç Kontrol Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi Sonuç Raporu Yayımlandı

5018 sayılı Kamu Mali yönetimi ve Kontrol Kanunu ile mevzuatımıza giren İç Kontrol kavramı doğrultusunda 2013 yılı içerisinde gerçekleştirilen “İç kontrol Sistemi Oluşturma Projesi” başarı ile tamamlanmıştır. Genel Müdürlüğümüz İç Kontrol Sistemi, 5018 sayılı Kanun ve Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği’ne uygun olarak oluşturulmuştur.
 
Bu kapsamda Genel Müdürlüğümüzce hazırlanan “İç Kontrol Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi Sonuç Raporu”nu indirmek için tıklayınız.