Kooperatif Ürünlerinin E-Ticareti Gelişiyor

Üçüncü 100 Günlük İcraat Programı kapsamında Bakanlığımızca belirlenen “Kooperatif Ürünlerinin Pazarlanmasında E-Ticaret Kullanımının Geliştirilmesi” eylemi Cumhurbaşkanlığı tarafından söz konusu programa dâhil edildi.

Kooperatiflerinin e-ticaret kullanımını geliştirerek ürünlerinin pazarlanmasının kolaylaştırılması ve bu yolla iç ve dış ticaret hacimlerinin artırılmasının amaçlandığı eylem çerçevesinde Genel Müdürlüğümüz aracılığı ile belirlenen kooperatiflerin ürünlerinin yurtiçi ve yurtdışı pazarlara ulaştırılmasında e-ticaret platformlarının kullanımı için ilgili taraflarla temasların kurulması, işbirliği, eğitim, protokol, kapasite artırımı gibi konularda gerekli işlemlerin yapılması planlandı. Bu doğrultuda, kooperatiflerin sisteme nasıl dâhil olabileceği, olası kazanımları ve şartlara ilişkin olarak gerçekleştirilen bir dizi toplantının ardından kooperatif ürünlerinin yurt dışı pazarlara ulaştırılması konusunda “ptt trade”, yurtiçinde nihai tüketiciye pazarlanması konusunda ise e-pttavm” e-ticaret platformlarının kullanılması yönünde iş birliği yapılmasının yararlı olacağı sonucuna varıldı.

Bu konuda 26 Nisan 2019 tarihinde Genel Müdürlüğümüz toplantı salonunda ihracata yönelik faaliyetleri olan ve pilot uygulama için belirlenen Birlikler ile PTT Yetkililerinin bir araya gelmesi sağlanmış olup anılan e-ticaret platformları aracılığıyla “kooperatif ürünlerinin” iç ve dış pazarlara ulaştırılması konusunda ilk adımlar atıldı.

Önümüzdeki süreçte, kooperatiflerin e-ticaret kullanımını geliştirerek ürünlerinin pazarlanmasının kolaylaştırılması noktasında birlikler ile PTT yetkililerinin teknik çalışmalar yapması planlanmaktadır.