Karayolu Taşıma Yönetmeliği İle Esnaflara Birçok Yenilik Getirildi

Karayolu Taşıma Yönetmeliği İle Esnaflara Birçok Yenilik Getirildi

Ulaştırma Sektöründe faaliyet gösteren esnaflarımızı yakından ilgilendiren Karayolu Taşıma Yönetmeliği 8 Ocak 2018 tarihli ve 30295 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen Esnaf ve Sanatkârlar Özelinde Ulaştırma Sektörü Analizi kapsamında esnafların en fazla şikâyetçi oldukları konuların yetki belgelerinin fiyatlarının yüksekliği, yetki belgelerindeki şartları esnafların sağlayamaması, yetki belgesine başvurmada istenilen belgelerin fazla olması gibi hususlar olduğu tespit edilmiştir.

Yayınlanan yeni yönetmelik ile sektördeki esnafların talepleri dikkate alınarak esnafların lehine çeşitli değişiklikler yapılmıştır. Yapılan düzenlemeler özetle şu şekildedir:
 

 • Ticari amaçla eşya taşımacılığı yapmak isteyen esnafların almış olduğu K1 Yetki Belgesinin ücreti 24.307,00 TL’den 10.000,00 TL’ye düşürülmüştür.
 • K1 yetki belgesi almak için istenen sermaye şartı kaldırılmıştır.
 • Gerçek kişi taşımacılar için istenen 30 ton asgari kapasite şartı 25 tona düşürülmüştür.
 • Asgari kapasiteyi sağlayacak taşıtlar için istenen 20 yaş şartı kaldırılmıştır.
 • Sadece kamyonetlerle taşımacılık yapmak üzere K1 yetki belgesi almak için başvuran gerçek ve tüzel kişilerden en az birer adet orta düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olma veya bu niteliklere haiz kişiyi istihdam etme şartı kaldırılmıştır. Ayrıca bunların yetki belgesi ücretlerinde %75 indirim uygulanması düzenlenmiştir.
 • K1 yetki belgesi alan esnafların il dışına taşımacılık yapabilmesinin önü açılmıştır.
 • Ticari olarak, taşıma mesafesine bakılmaksızın il içi ve 100 kilometreye kadar olan şehirlerarası tarifeli ve tarifesiz yolcu taşımacılığı veya hususi taşımacılık yapmak isteyen esnafların almış olduğu D4 Yetki Belgesi ücreti 9.390,00 TL’ den 4.000,00 TL’ ye düşürülmüştür.
 • Sadece 1 adet otobüsle D4 yetki belgesi alacak olan gerçek kişiler için yetki belgesi ücretinde % 75 indirim uygulanması düzenlenmiştir.
 • Gerçek kişilerden yetki belgesi almak istenen sermaye şartı kaldırılmıştır.
 • Yetki belgesi sahibi gerçek kişinin ölümü halindeki iptal işlemleri hariç olmak üzere yetki belgesi iptal edilmiş veya yönetmeliğin 19 uncu maddesine göre yenileme hakkı bulunmayan yetki belgeleri için yetki belgesi sahibi tarafından, aynı yetki belgesinin talep edilmesi halinde; yönetmelikte öngörülen şartların sağlanması, aynı yetki belgesinden geçerli veya yenileme sürecinde olan bir yetki belgesinin bulunmaması ile mevcut yetki belgesi tam ücretinin % 50’sini ödemeleri halinde, yetki belgesinin yeniden düzenlenebilme imkânı getirilmiştir.
 • Gerçek kişinin ölümü halinde, sahip olunan yetki belgesinin faaliyeti durdurulmaktadır. Ancak ölen yetki belgesi sahibinin kanuni mirasçılarının, yetki belgesinin geçerlilik süresinin bitim tarihine kadar Bakanlığa yazılı olarak başvurmaları şartıyla; yetki belgesi geçerlilik tarihi ile ölüm tarihi arasındaki gün sayısının, mevcut yetki belgesi cari ücretine düşen kısmının hak sahiplerine iade edilmesi, düzenlenmiştir. Gerçek kişinin ölümü nedeniyle, faaliyeti durdurulmuş yetki belgesi/belgeleri kapsamındaki faaliyetlere devam etmek isteyen ve bu fıkraya göre belge ücreti iadesi yapılmayan kişiler ise gerekli şartları yerine getirmeleri halinde yetki belgesini kendi adlarına düzenleme imkânı getirilmiştir.
 • Yetki belgelerinin birçoğunun ücreti %50 yi aşan oranlarda düşürülmüştür.
 • Yetki belgelerini almak için gerekli evrak sayısı azaltılmıştır.
 • Bu düzenlemelere ek olarak ticari taşıt kullanan esnafların almak zorunda olduğu belgelerden biri olan SRC belgesi artık e-devlet üzerinden alınabilmektedir. Bu sayede eskiden bir aya yakın sürebilen bir işlem olan SRC belgesi alma işlemi, yapılan düzenleme ile e-devlet üzerinden beş dakikada halledilebilmektedir. Ayrıca SRC belgesi alım ücreti de 40 TL den 20 TL ye düşürülmüştür.