Genel Müdürlüğümüzce Pazarlama ve Markalaşma Projesi Kapsamında Ankara’da Odak Grup Toplantısı Gerçekleştirildi

Genel Müdürlüğümüzce yürütülen Esnaf ve Sanatkârlara Yönelik Pazarlama ve Markalaşma Projesi kapsamında ilk odak grup toplantısı 5 Şubat 2018’de Ankara’da gerçekleştirildi.

Crowne Plaza’da gerçekleştirilen toplantıya projede görevli Genel Müdürlüğümüz personeli ile proje yürütücüsü olan Türkiye Ekonomi Politikaları Vakfı (TEPAV) çalışanlarının yanı sıra çeşitli esnaf ve sanatkâr meslek kuruluşlarından temsilciler katıldı. Toplantı, proje ekibince yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren sunum ile başladı. Sonrasında katılımcıların esnaf ve sanatkârların markalaşma, tasarım, pazarlama ve ihracat yapma gibi konularda yaşadığı sorunlar hakkındaki görüşleri ile bu sorunların çözümüne yönelik önerileri alındı.

Proje ekibi çalışmalarına 14-15 Şubat 2018 tarihlerinde Konya’da yapacağı odak grup toplantısı ve uzman görüşmeleri ile devam edecektir.