Genel Müdürlüğümüzce "Esnaf ve Sanatkâr Destekleri Etki Analizi" çalışmaları kapsamında Uzman Görüşmeleri Toplantısı Yapıldı

Genel Müdürlüğümüzce ,esnaf ve sanatkârlara sunulan kamusal desteklerin işletmeler ve ülke ekonomisi üzerindeki etkilerini tespit etmek amacıyla “Esnaf ve Sanatkâr Destekleri Etki Analizi” çalışmaları kapsamında 22 Aralık 2017 tarihinde Holiday Inn Çukurambar Otel’de Uzman Görüşmeleri Toplantısı gerçekleştirildi.
 
Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin ALTINDAL’ ın başkanlık ettiği toplantıya, Daire Başkanı Hüseyin ÜCER ile Hazine Müsteşarlığı, Maliye Bakanlığı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Sosyal Güvenlik Kurumu, TESK, Halkbankası ve Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) ’ den temsilciler ve Gümrük veTicaret Uzmanları katıldı.

Toplantıda, esnaf ve sanatkârlara KOSGEB ve ESKKK’lar aracılığıyla sunulan kredi faiz ve hibe desteklerinin; esnaf ve sanatkârlar üzerindeki etkileri, süreçte yaşanan sorunlar, istihdam artışı ve işyeri kapasitesinin geliştirilmesi,  işletmenin sürdürülebilirliğinin sağlanması, işletmelerin rekabet gücü artışına katkı sağlaması ve genel olarak ekonomiye katkısı kapsamında değerlendirilmeler yapıldı.