Genel Müdürlüğümüzce Avrupa Komisyonu ile işbirliği halinde gerçekleştirilen Teknik Destek ve Bilgi Değişimi kapsamında “Mikro İşletmelerin Finansmanı” konulu program gerçekleştirildi.

Genel Müdürlüğümüzce Avrupa Komisyonu ile işbirliği halinde gerçekleştirilen Teknik Destek ve Bilgi Değişimi (TAIEX) kapsamında “Mikro İşletmelerin Finansmanı” konulu Uzman Talebi (Expert Mission on Financing Micro Enterprises) programımız 10-11 Haziran 2019 tarihlerinde gerçekleştirldi.

Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Özgür ARZİK’in açılış konuşmaları ile başlayan ve  iki gün süren eğitimde uzmanlar Kalin Marinov ve Marino Cavallo tarafından Avrupa Birliği üye ülkelerin düzenlemeleri ve esnaf, sanatkârlara ve kooperatiflere yönelik çalışma ve düzenlemeler hakkında ayrıntılı bilgi edinildi.

Avrupa Birliği ve Bakanlığımızın sağladığı bu imkân ile Genel Müdürlüğümüzce ilk kez düzenlenen bu program, Genel Müdürlüğümüz personelinin esnaf, sanatkârlarımıza ve kooperatiflerimize daha iyi hizmet sunabilmesi noktasında katkı sağladı.