Sektör Analizleri Projesi Sonuç Raporu

Esnaf ve sanatkârlarımızın değişen ekonomik koşullara ayak uydurabilmeleri için günlük politikalarla değil uzun vadeli, gerçekçi, uygulanabilir ve sürdürülebilir politikalarla desteklenmesi gerekmektedir. Sektör Analizi Projesi de bu alandaki ihtiyacı karşılamak üzere gerçekleştirdiğimiz bir projedir.

Proje ile öncelikle her bir sektörde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârların mevcut durumları, sorunları, ihtiyaçları ve beklentileri tespit edildi. Sektörlerde üretim, pazarlama, Ar-Ge gibi alanlardaki yeni eğilimler ve gelecek beklentileri ortaya konularak yakın, orta ve uzun vadeli projeksiyon çizildi.  Tespit edilen sorunların çözülebilmesi, esnaf ve sanatkârların yaşanan değişimlere ayak uydurabilmesi ve rekabet güçlerini artırabilmesine yönelik politika ve strateji önerileri geliştirildi.

İlk etapta analizine başlanan 4 sektörde aşağıda belirtilen üniversiteler ile çalışılmıştır. Bunlar:
 
  • Deri, Giyim ve Ayakkabı Sektörü -Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
  • Makina, Taşıtlar ve Madeni Eşya Sektörü-Çankaya Üniversitesi
  • Gıda Sektörü -Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
  • Ulaştırma Sektörü -Atılım Üniversitesi’dir.
Analiz çalışmaları kapsamında yurt içi mevcut durum analizi, yurt dışı incelemeleri ile çalışmaların derlenmesi ve politika önerilerinin belirlenmesi olmak üzere 3 temel faaliyet yürütülmüştür.

Yurt içi mevcut durum analizi faaliyeti ile projenin genel amaçları doğrultusunda esnaf ve sanatkârların mevcut durumlarını ortaya koymak üzere; masa başı çalışmaları, esnaf ve sanatkârlar ile müşterilere anket uygulanması, sektördeki büyük ölçekli şirketler ile mülakatlar yapılması, iyi uygulamaların yerinde incelenmesi çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

Yurt dışı incelemeleri ile ise sektörlerin dünyadaki seyri ortaya konulmuş, yurt dışında var olan iyi uygulamalar yakından incelenmiş, bu iyi örneklerden yola çıkarak, yurt içi mevcut durum analizinde ortaya çıkan sorun ve noksanlıklara yönelik öneriler geliştirilmiştir. Bu kapsamda yürütülen detaylı masa başı incelemelerinin yanı sıra iyi uygulamaların yakından incelenmesi için ülke ziyaretleri de gerçekleştirilmiştir.

Sektör incelenmeleri kapsamında; 35 odak grup toplantısı, 40 büyük ölçekli şirket mülakatı, 49 iyi uygulama örneği incelemesi, 8400 anket uygulaması, 8 ülke inceleme çalışması tamamlanmıştır.

Proje çalışmaları ve çıktıları gerçekleştirilen odak grup toplantılarıyla ilgili kamu kurumlarıyla paylaşılmıştır. Bu sayede esnaf ve sanatkârların taleplerinden bir kısmı henüz proje sonuçlanmadan yerine getirilmiştir. Örneğin ulaştırma sektöründeki esnafımız, en önemli taleplerinden biri olan ÖTV’siz araç yenileme imkânına kavuştu. Zorunlu mali trafik sigortası prim maliyetlerini düşürmek üzere düzenleme yapıldı. SRC Belgesi alımında azami yaş haddi 63’ten 65’e çıkarıldı. 65 yaş ve üstü vatandaşların halk otobüsleri tarafından ücretsiz taşınmasına ilişkin otobüsçü esnafına ödeme yapılması sağlandı. İstanbul ilinde Sayın Cumhurbaşkanımızın bizzat takibi sonucunda servis araçları işletmeciliği sektörüne girişlere kısmi kriterler getirildi. Basit usulde vergiye tabi esnaf ve sanatkârın kazançlarının 8 bin liralık kısmı vergiden muaf tutuldu. Emeklilik sonrası esnaflık faaliyeti yürütenlerin ödemiş olduğu Sosyal Güvenlik Destek Primini kaldırıldı. Esnaf ve sanatkârların sigorta primlerinde 5 puanlık indirim sağlandı. Yine esnafımızın Suriyeli çalışanlar konusundaki talepleri üzerine geçici koruma sağlanan yabancıların çalışma usul ve esasları hakkında yasal düzenleme yapıldı. KOSGEB kanalıyla esnaf ve sanatkârlarımıza sıfır faizli kredi imkânı sağlandı. İş yerini kapatmak zorunda kalan esnafımızın belli bir süre maaş ve sağlık hizmeti almasını sağlayan yönelik Esnaf Ahilik Sandığı kuruldu.

Kamu – Üniversite – Özel sektör işbirliğinin güzel bir örneği olan projenin çıktıları sonuç raporları olarak derlenmiş ve basılmıştır. Bu raporlar ilgili kesimlerin ve araştırmacıların istifadesine sunulmuştur.

Esnaf ve Sanatkârlar Özelinde Sektör Analizleri Projesi; "Ağaç, Kâğıt ve Camdan Mamul Eşya Sektörü", "Bakım, Temizlik ve Sağlık Hizmetleri Sektörü", "Eğlence, Dinlenme ve Barınma Sektörü" ve "Elektrik ve İnşaat Sektörü" analizi ile devam etmektedir.

Proje çıktıları neticesinde yeni projelerin, strateji belgelerinin hayata geçirilmesi ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak yasal düzenlemeler de Bakanlığımızca takip edilmektedir.


Deri, Giyim ve Ayakkabı Sektörü kitabını indirmek için tıklayınız.


Gıda Sektörü kitabını indirmek için tıklayınız.


Makine, Taşıtlar ve Madeni Eşya Sektörü kitabını indirmek için tıklayınız.


Ulaştırma Sektörü kitabını indirmek için tıklayınız.