Sektör Analizleri

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 12. maddesi doğrultusunda, esnaf ve sanatkârların faaliyet gösterdiği sektörlerde detaylı sektör analizleri yaparak mevcut durumlarını ortaya koymak ve gelecek projeksiyonlarını çizmek üzere Halkbank’ın sponsorluğunda 8 Nisan 2015 tarihinde Esnaf ve Sanatkâr Özelinde Sektör Analizleri Projesi başlatılmıştır.
 
Projenin amacı;

 

 • Sektörde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârların mevcut durumlarını, sorunlarını, ihtiyaçlarını ve beklentilerini tespit etmek,
 • Tespit edilen sorunlara çözüm önerileri geliştirmek,
 • İlgili sektörde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârların rekabet gücünün artırılabilmesi için, sektördeki yurtiçi ve yurtdışı iyi uygulamalar,  yeni akımlar, yönetsel ve teknolojik gelişmeleri tespit etmek,
 • Bu çerçevede sektör vizyonunu ortaya koymak ve sektörü bu vizyona taşıyacak gelişme eksenlerini tanımlamaktır.
 
Sektörlerde Yürütülen Çalışmalar
İlk etapta analizine başlanan 4 sektörde aşağıda belirtilen üniversiteler ile çalışılmıştır.
Bunlar:

 
 • Deri, Giyim ve Ayakkabı Sektörü -Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
 • Makina, Taşıtlar ve Madeni Eşya Sektörü-Çankaya Üniversitesi
 • Gıda Sektörü -Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
 • Ulaştırma Sektörü -Atılım Üniversitesi’dir.
 
Analiz çalışmaları kapsamında yurt içi mevcut durum analizi, yurt dışı incelemeleri ile çalışmaların derlenmesi ve politika önerilerinin belirlenmesi olmak üzere 3 temel faaliyet yürütülmüştür.
 
Yurt içi mevcut durum analizi faaliyeti ile projenin genel amaçları doğrultusunda esnaf ve sanatkârların mevcut durumlarını ortaya koymak üzere; masa başı çalışmaları, esnaf ve sanatkârlar ile müşterilere anket uygulanması, sektördeki büyük ölçekli şirketler ile mülakatlar yapılması, iyi uygulamaların yerinde incelenmesi çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
 
Yurt dışı incelemeleri ile ise sektörlerin dünyadaki seyri ortaya konulmuş, yurt dışında var olan iyi uygulamalar yakından incelenmiş, bu iyi örneklerden yola çıkarak, yurt içi mevcut durum analizinde ortaya çıkan sorun ve noksanlıklara yönelik öneriler geliştirilmiştir. Bu kapsamda yürütülen detaylı masa başı incelemelerinin yanı sıra iyi uygulamaların yakından incelenmesi için ülke ziyaretleri de gerçekleştirilmiştir.
 
 

 
Sektör Odak grup toplantısı Büyük ölçekli şirket mülakatı İyi uygulama örneği Anket
Çalışmaları
Yurtdışı ziyaretler
Esnaf Tüketici
Ulaştırma 10 8 10 1100 1000 ABD, Hong Kong
Gıda 10 8 10 1100 1000 İtalya, İspanya,  
Deri, Giyim ve Ayakkabıcılık 8 8 18 1100 1000 İtalya, Çin
Makine, Taşıtlar ve Madeni Eşya 7 16 11 1100 1000 Almanya, Güney Kore
 
 
Sektör incelenmeleri kapsamında; 35 odak grup toplantısı, 40 büyük ölçekli şirket mülakatı, 49 iyi uygulama örneği incelemesi, 8400 anket uygulaması, 8 ülke inceleme çalışması tamamlanmıştır.
 
Çalışmaların sonucu olarak her sektörde aşağıda belirtilen raporlar hazırlanmıştır;
 

 
 1. Yurtiçi Mevcut Durum Tespiti Raporu
 2. Esnaf Anket Raporu
 3. Müşteri Anket Raporu
 4. Odak Grup Sonuç Raporu
 5. Odak Grup Raporları
 6. Büyük Şirketler Mülakat Sonuç Raporu
 7. Dünya, AB ve OECD Ülkeleri İnceleme Raporu
 8. Ülke İnceleme Raporları (Yerinde ziyaret edilen ülkeler)
 9. İyi Uygulama Örnekleri Raporu (Yüz yüze Görüşmeler)
 10. Sonuç Raporu
Söz konusu raporlar üniversiteler tarafından Bakanlığımıza iletilmiş olup, raporlar üzerinde son değişiklikler yapılmış nihai hale gelmesi sağlanmıştır.
 
Esnaf ve Sanatkârlar Özelinde Sektör Analizleri Projesi; Ağaç, Kâğıt ve Camdan Mamul Eşya Sektörü, Bakım, Temizlik ve Sağlık Hizmetleri Sektörü, Eğlence, Dinlenme ve Barınma Sektörü ve Elektrik ve İnşaat Sektörlerinin analizi ile devam etmektedir. Aşağıdaki tabloda söz konusu 4 yeni sektörün analizi için birlikte çalışılacak üniversitelere ilişkin bilgiler yer almaktadır. Bahsi geçen üniversitelerle Bakanlığımız ve Halkbank A.Ş. arasında 31.05.2016 tarihinde sözleşme imzalanmış olup proje çalışmalarına başlanmıştır. 2017 yılı Temmuz ayı içerisinde projenin sona ermesi öngörülmektedir.
 

 
Sektör Üniversite
Ağaç, Kâğıt ve Camdan Mamul Eşya Sektörü Atılım üniversitesi
Bakım, Temizlik ve Sağlık Hizmetleri Sektörü Analizi Gazi Üniversitesi
Eğlence, Dinlenme ve Barınma Sektörü Analizi Ankara Üniversitesi
Elektrik ve İnşaat Sektörü Analizi Gazi Üniversitesi