ESNAF VE SANATKARLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Esnaf ve Sanatkâr Bilgilendirme Toplantıları

Esnaf ve Sanatkâr Bilgilendirme Toplantıları
 
Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğü olarak illerde düzenlenecek olan “Esnaf ve Sanatkârları Bilgilendirme Toplantıları” ile esnaf ve sanatkârlarımızla bir araya gelinmesi öngörülmektedir. Böylelikle esnaf ve sanatkârların sorun ve taleplerini birinci ağızdan duymak ve bunlara alanında uzman kişilerin katılımı ile cevap verebilmek amaçlanmaktadır.

Esnaf ve Sanatkârları Bilgilendirme Toplantıları çerçevesinde;

-          Mevcut sorunların dinlenmesi ve bu sorunlara çözüm önerileri sunulması,
-          Esnaf ve sanatkârların vergi ve sosyal güvenlik konularında bilgilendirilmesi,
-          Kredi ve finansmana erişim ve bunlardan yararlanma imkânlarının tanıtılması,
-          Esnaf ve sanatkârların beklentilerinin tespit edilmesi,
-          Yenilikçilik ve girişimcilik konusunda fikir verilmesi,

amacıyla çeşitli illerde eğitim toplantıları yapılacaktır.