Esnaf ve Sanatkâr Bilgilendirme Toplantıları

Esnaf ve Sanatkâr Bilgilendirme Toplantıları

 
Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğü olarak hizmet ettiğimiz esnaf ve sanatkâr kesimini geliştirmek, büyütmek ülke ekonomisine katma değer sağlayacak seviyeye getirmek için birçok koldan faaliyet yürütülmektedir. Bu amaçlarımızı gerçekleştirmek için ülke genelinde esnaf ve sanatkârlara yönelik bilgilendirme toplantıları da yapılmaktadır.
 
Bilgilendirme toplantılarında esnaf ve sanatkârların tabi olduğu mevzuat, krediye erişim imkânları, yeni pazarlara erişim ve rekabet gücünün arttırılması konuları işlenmektedir.
 
Esnaf ve Sanatkârları Bilgilendirme Toplantıları çerçevesinde;
 
  • Mevcut sorunların dinlenmesi ve bu sorunlara çözüm önerileri sunulması,
  • Esnaf ve sanatkârların sosyal güvenlik konularında bilgilendirilmesi,
  • Kredi ve finansmana erişim ve bunlardan yararlanma imkânlarının tanıtılması,
  • Esnaf ve sanatkârların beklentilerinin tespit edilmesi,
  • Yenilikçilik ve rekabet konusunda fikir verilmesi
 
amaçlarıyla SGK, KOSGEB, KGF, Halk Bankası, TESKOMB gibi kurumlardan temsilciler, esnaf ve sanatkarlarımız ile bir araya getirilmiştir.
 
Şu ana kadar Ordu, Adana, Bursa, İzmir, Ağrı, Kocaeli, İstanbul, Kırşehir, Aksaray, Elazığ, Adıyaman, Van, Hatay, Erzurum ve Balıkesir illerinde 15 esnaf ve sanatkârlar bilgilendirme toplantısı yanında Afyonkarahisar-Ulaştırma Sektörü, Antalya-Gıda Sektörü olmak üzere 2 sektörel bilgilendirme toplantısı ile toplamda 17 Esnaf ve Sanatkârlar Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirilmiştir.
 
Gerçekleşen toplantılarda esnaf ve sanatkârlarımızla bir araya gelinmiş ve bu kesimin sorun ve talepleri birinci ağızdan dinlenmiş ve bunlara alanında uzman kişilerce cevap verilmiştir.