Esnaf ve Sanatkar Meslek Kuruluşları Genel Kurulları 2018'de Başlıyor

5362 sayılı Esnaf ve Sanatkâr Meslek Kuruluşları Kanununun 42 nci maddesi hükümleri doğrultusunda, Esnaf ve Sanatkâr Meslek Kuruluşlarının olağan genel kurulları 2018 yılında gerçekleşecektir.

İlgili Kanun hükümlerine göre 2018 yılı,
  • Ocak-Mart aylarında esnaf ve sanatkârlar, üyesi oldukları odanın;
  • Mayıs ayında oda yönetimleri, üyesi oldukları birliklerin,
  • Haziran ayında oda yönetimleri, üyesi oldukları federasyonların,
  • Eylül ayında ise birlik ve federasyonlar, çatı kuruluş olan konfederasyonun (TESK)
yönetim ve denetim kurullarını seçmek üzere genel kurullarda bir araya geleceklerdir.
Genel kurulların şeffaf ve demokratik bir süreç içerisinde gerçekleştirilebilmesi amacıyla, Bakanlığımız uhdesindeki Esnaf ve Sanatkâr Bilgi Sistemi (ESBİS) üzerinden takip edilebilmesi sağlanmıştır. Bu bağlamda esnaf ve sanatkâr meslek kuruluşlarının genel kurullarında yer alan tüm üyeler e-devlet şifreleriyle ESBİS’e bağlanarak;
  • Genel kurulun yeri ve zamanı,
  • Genel kurulun gündemi,
  • İlgili meslek kuruluşunun faaliyet raporu,
  • Hazirun listesi
Bilgilerine erişebilmektedirler.

Genel kurul bilgilerine ulaşmak isteyen üyelerin, e-devlet şifreleriyle esbis.ticaret.gov.tr adresine bağlanarak menüdeki “Genel Kurullar” linkine tıklamaları yeterlidir.Ayrıca güncel genel kurullarla ilgili liste günlük olarak Genel Müdürlüğümüz web sayfasındaki "Duyurular" bölümünde yayınlanmaktadır.