ESNAF VE SANATKARLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Esnaf ve Sanatkârlar Odalarının Unvan Değişikliğine İlişkin Tebliğ

ESNAF VE SANATKÂRLAR ODALARININ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA TEBLİĞ
           
            5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları kanununa göre faaliyet gösteren odaların unvan değişikliği kriterleri Esnaf ve Sanatkârlar Odalarının Unvan Değişikliği Hakkında Tebliğ ile belirlenmiş ve Tebliğ 13/11/2015 tarihli ve 29531 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
           
                       
            Söz konusu Tebliğ ile;
 
  1. Odaların unvan değişikliğinin; yönetim kurulunun kararı, Bakanlığın izni ve genel kurulun kabulüyle gerçekleşeceği,
  2.  Odaların ihtisas yapısını bozacak şekilde unvan değişikliği yapılamayacağı, 
  3. Odaların unvan değişikliğinde aranacak kriterlerin neler olacağı, 
  4. Odaların unvan değişikliği taleplerine yönelik Bakanlıktan alacağı ön iznin nasıl ve ne kadar sürede alınacağı, 
  5. Bakanlıkça ön izin verilen unvan değişikliğinin oda genel kurulunda nasıl ve ne kadar sürede değerlendirileceği,
 
hususları düzenleme altına alınmıştır.
           
            Kamuoyuna duyurulur.
           
            
       


 

Esnaf ve Sanatkârlar Odalarının Unvan Değişikliğine İlişkin Tebliğ ektedir.