ESNAF VE SANATKARLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU

 

Bilindiği üzere, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir. Söz konusu kanunun,  iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirilmesi ile ilgili maddeleri, 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 1 Temmuz 2016 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. Esnaf ve sanatkârların mağdur olmamaları için konu ile ilgili gerekli tedbirleri alması önemle duyurulur.

Az tehlikeli Sınıfına Giren Meslekler Listesi için tıklayınız.