Bakan Yardımcısı Çiftci, Gıda Sektörü Bilgilendirme Toplantısı´nın açılışını yaptı

Esnaf ve Sanatkâr Özelinde Sektör Analizleri Projesi kapsamında, Sektörel Bilgilendirme Toplantılarının ikincisi 6-7 Şubat 2018 tarihinde Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci’ nin katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Esnaf ve sanatkârların faaliyet gösterdiği sektörlerde detaylı sektör analizleri yaparak mevcut durumlarını ortaya koymak ve gelecek projeksiyonlarını çizmek üzere hayata geçirilen Esnaf ve Sanatkâr Özelinde Sektör Analizleri Projesi kapsamında yürütülen; yurtiçi mevcut durum analizi, yurtdışı incelemeleri ve politika önerilerinin belirlenmesi faaliyetlerinin sonuçlarının ilgili meslek kuruluşlarına aktarılması ve sektöre ilişkin yeni düzenlemeler hakkında bilgi verilmesi amaçlarıyla yapılan sektörel bilgilendirme toplantılarının ikincisi olan Gıda Sektörü Bilgilendirme Toplantısı 6-7 Şubat 2018 tarihlerinde Antalya’da Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Sayın Fatih Çiftci’ nin katılımlarıyla gerçekleştirildi.
 
Bilgilendirme toplantısı, Sayın Çiftci’ nin açılış konuşmalarıyla başladı. Çiftci, Türkiye’ nin dört bir yanından katılım sağlayan sektör temsilcilerine yapılan düzenlemeler hakkında bilgi verdi.
 
 
Çiftci konuşmasında; Proje kapsamında gıda sektöründe faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârın %84’ünü oluşturan 18 mesleğin detaylı bir şekilde analizinin yapıldığını ifade etti. Ayrıca sektör temsilcileri, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının katılımlarıyla odak grup toplantıları, esnaf ve tüketici anketleri, iyi uygulama örneklerinin incelenmesi, yurtdışı ülke incelemeleri, sektördeki büyük şirketleri ile mülakatlar gibi çeşitli faaliyetlerin yürütüldüğünü ve bu çalışma sonuçlarının da basımının yapılarak kamuoyu ile paylaşıldığını belirtti.
 
Konuşmasının son bölümünde Çiftci; esnaf ve sanatkârlara yönelik makine, teçhizat alımlarına ilişkin hibe ve kredi faiz desteklerinin sağlandığını, çıraklık eğitiminin zorunlu eğitim sürecine dâhil edildiğini ve çıraklara ödenen ücretin desteklendiğini, kredi kullanırken taşınmaz mallarının yanı sıra taşınırlarını da teminat olarak gösterebilme imkânın sağladığını belirtti. “Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik” ile perakende işletmelerin mağaza markalı ürün, kampanyalı satış ve sürekli indirimli satışları ile çalışma saatlerini düzenlenmesi gibi kazanımlar elde edildiğini ifade eden Çiftci, esnafların ticari hayatlarını kolaylaştırmaya ve sorunlarını çözmeye yönelik icraatlarına hız kesmeden devam edeceğini söyledi.
 
Bakan Yardımcısı Sayın Çiftci’nin ardından konuşmasını yapan Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürü Necmettin Erkan, şunları kaydetti:
 
“Güçlü Esnaf, Güçlü Ekonominin Teminatıdır” diyerek çalışmalarımıza odaklanıyor, bu kararlılıkla faaliyetlerimizi aralıksız sürdürüyoruz.
 
Esnaflarımız, işlerinin ters gittiği anda bir güvenceleri olsun, evlerine ekmek götürmeye devam edebilsinler diye düşündük. Ahi sandığını kurduk. Pazarın küreselleştiği, ticaretin sanal ortamlara taşındığı günümüzün ekonomik koşullarında esnafımızın var olabilmesi amacıyla esnaf ve sanatkâr meslek kuruluşlarının yeniden yapılanması projesini tamamladık. Esnaflarımızın yararlandığı devlet desteklerine ilişkin etki analizi yaptık. Faydalanabileceğimiz, finansal sorunlarımıza rahatlık sağlayacak daha fazla kalemde ve miktarda devlet desteği oluşturulmasını amaçlıyoruz. Bunun için esnaf destek sistemi adıyla yeni bir mevzuat düzenlemesi hazırladık. Markalaşma ve pazarlamanın engellerini kaldırmak için ayrı bir çalışma yürütüyoruz.
 
Tüm bu çalışmaların yürütülme aşamasında da karşılaştığımız sorunları projelerin bitimini bekleyip zaman kaybetmemek adına bir bir sonuçlandırıyoruz.”
 
 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen “Esnaf ve Sanatkârlar Özelinde Gıda Sektörü Analizi” projesinin sonuçları konuşmaların ardından Türkiye’nin dört bir yanından katılım sağlayan sektör temsilcileriyle paylaşıldı. Toplantıda Halk Bankası tarafından esnaf ve sanatkâra yönelik destekler hakkında  da bilgilendirme yapıldı.