ESNAF VE SANATKARLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ahilik eserlerinin günümüz Türkçesine çevrilmesi ve Ahilik konulu panele ilişkin komisyon toplantısı gerçekleştirildi

 
23 Şubat 2017 tarihli Ahilik Kutlamaları Merkez Yürütme Kurulunda alınan karar doğrultusunda; Ahilik eserlerinin günümüz Türkçesine çevrilmesi amacıyla oluşturulan komisyon 28.03.2017 tarihinde saat:14.00’te Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin ALTINDAL başkanlığında bir toplantı gerçekleştirildi.

Söz konusu toplantıda; çevirisi yapılacak eserlerin belirlenmesi ile daha önce bu konuda yapılmış çalışmalar ve bu çalışmaları gerçekleştiren akademisyen ve araştırmacıların listesinin oluşturulması hususunda YÖK ve Ahi Evran Üniversitesi tarafından bir çalışma gerçekleştirilerek bir sonraki toplantıda komisyona sunulması kararlaştırıldı.
 
Ayrıca, aynı tarihte saat:16.00’da; Bir Medeniyet Projesi olarak Ahilik kültürünü tanıtmak, Ahilik değerlerini gelecek nesillere aktarmak amacıyla 2017 yılında üniversitelerde yapılacak olan panellere ilişkin olarak yapılan toplantıda;

Nisan 2017 ayında Trabzon’da gerçekleştirilecek Ahilik Panelinin; 25 Nisan 2017 tarihinde Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde gerçekleştirilmesine, Panelin moderatörlüğünün Ahi Evran Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet GÖKBEL tarafından yapılmasına, Panelistlerin KTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali ÇELİK ve Prof. Dr. Ali YAKICI olmasına karar verildi.