5362 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapıldı

7144 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 25.05.2018 tarih ve 30431 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Kanunun 15 inci maddesi ile 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Oda kuruluş yeter sayısına ulaşılamadığı için oda kurulması mümkün olmayan yerlerdeki esnaf ve sanatkârların kayıtları birlik marifetiyle tutulabilir. Esnaf ve sanatkârlara odalarca verilen hizmetler, ilçelerde şube açmak suretiyle birlik tarafından verilebilir.”

“Büyükşehir statüsündeki iller ile diğer illere bağlı ilçelerde kurulu oda bulunmaması durumunda, bu ilçelerdeki esnaf ve sanatkârların kayıt edilecekleri oda ile bu odaların çalışma bölgesi Bakanlık tarafından belirlenir.”

Söz konusu düzenleme ile gerek Büyükşehir statüsündeki illere bağlı ilçelerde faaliyet gösteren ve ilçelerinde oda bulunmayan esnaf ve sanatkârların, 5362 sayılı Kanun gereği il merkezindeki odalara kayıt edilmeleri nedeniyle yaşadıkları zaman, masraf ve iş kaybının bertaraf edilmesi gerekse büyükşehir statüsünde olmamakla birlikte, ilçelerinde şube de kurulmamış esnaf ve sanatkârların oda kaydında yaşanan sorunları önleyebilmek amacıyla oda bulunmayan ilçelerdeki esnaf ve sanatkârların kaydolacağı odanın tespitinde Bakanlık yetkilendirilmiştir.

Bu bağlamda, oda kayıtlarına ilişkin Kanun değişikliği ile büyükşehir statüsünde olsun olmasın bütün illere bağlı ilçelerde oda bulunmaması durumunda söz konusu ilçelerdeki esnaf ve sanatkârların hangi odaya kayıt edileceği Bakanlıkça belirlenerek esnaf ve sanatkârlara mesafe olarak en yakın odaya kaydolabilme imkânı getirilmesi ve esnaf ve sanatkârların odaya ulaşım ve odalarca sunulan hizmetlerden yararlanması sağlanabilecektir.